Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/dadou.net/www.dadou.net/data/com.conn.php on line 45
隋道喻《净土圣贤录》-佛缘网
佛缘网
佛缘网
拜佛与医学 谷响集
主页/ 净土圣贤录/ 文章正文

隋道喻《净土圣贤录》

导读:道喻,不详其所出。居开觉寺,念阿弥陀佛。造栴檀像,长仅三寸。后于定中见佛,谓曰,汝造我像,何太小耶。曰,心大即大,心小即小。言讫,遂见佛身遍满虚空。佛告曰,汝当澡浴,明星出时,我来迎汝。至时,见佛来迎,光明满室,乃寂。时开皇八年也。(净土文)...

 道喻,不详其所出。居开觉寺,念阿弥陀佛。造栴檀像,长仅三寸。后于定中见佛,谓曰,汝造我像,何太小耶。曰,心大即大,心小即小。言讫,遂见佛身遍满虚空。佛告曰,汝当澡浴,明星出时,我来迎汝。至时,见佛来迎,光明满室,乃寂。时开皇八年也。(净土文)

\

 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01
 • 1970-01-01

相关知识